'De rechter heeft uitermate onafhankelijk naar de zaak gekeken'