'De Televizier-Ring is een publieksprijs, laat het aan het publiek over!'