'De Oranjezondag met Hélène, natuurlijk gaat dat wat worden!'