'Als je de beste reservekeeper ter wereld bent, dan ben je dus gewoon eerste keeper'