Martha: 'Eerste interview was niet best maar sindsdien ben ik beter gaan praten!'