In hoeverre hebben Slot en Bosz een voorbeeldfunctie?