Kerk na bal in kruis: ‘Zo! Ik voelde ‘m even niet meer!’