Balende Slot: 'Die garantie kon ik Jens Toornstra niet geven'