Was het eerste doelpunt van Jahanbakhsh een 'bewussie?'