Rutger Castricum: ‘Als ik vandaag iets minder giechel, komt het daardoor…’