René grapt over vriend Noa: 'Die moet nu vier weken z'n eigen microfoon vasthouden!'