'Joep Schreuder is een loopse hond met kerstverlichting!'