Clasie: 'Volkomen terecht, hier moeten we van genieten!'