Bestuursraad Ajax verlaagt beoogde vergoeding commissarissen

Jan van Halst Pier Eringa ANP 467192468